Selecteer een pagina

Waarom BargeControl?

Eisen & certificering

Eisen & certificering

BargeControl sluit aan op de standaarden die in de binnenvaart bekend zijn zoals onder andere ISO 9001, TMSA, EBIS, GMP+. Het management kan via het Dashboard de naleving van deze eisen over de gehele vloot makkelijk monitoren. Tevens kan BargeControl gebruikt worden tijdens audits om certificaten, registraties en het onderhoudssysteem te laten zien.

Eisen & certificering

Continue verbetering

BargeControl maakt het delen van management- en scheepsregistraties tussen wal en schip helder en eenvoudig. Het versterkt effectief en efficiënt werken en maakt de continue verbetering binnen de organisatie inzichtelijk. BargeControl draagt daarmee positief bij aan productiviteit, veiligheid, ontlasten van werkdruk en het versterken van het bedrijfsimago.

Inzicht & rapportages

Inzicht & rapportages

Bij consequent gebruik bevat BargeControl actuele data over de vloot welke inzichtelijk gepresenteerd wordt en eenvoudig te gebruiken is (bijv. mailen certificaten, opvragen onderhoudsrapportages etc.). Informatie omtrent certificeringen, scheepsonderhoud, gasolieverbruik, procesafwijkingen, stocklijsten, reparatie- en werfpunten dienen als basis voor constructieve en productieve gesprekken tussen de wal- en scheepsorganisatie.

Wij komen graag langs om BargeControl te presenteren.

Lijkt het allemaal wat ingewikkeld? Heeft u nog vragen omtrent het programma? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij komen met plezier eens langs om een vrijblijvende demonstratie van de diverse mogelijkheden van BargeControl. Maak een afspraak

Modules

BargeControl is gebruiksvriendelijk. De lay-out is overzichtelijk en de verschillende modules waaruit het programma is opgebouwd kunnen eenvoudig geactiveerd worden. Daarmee bent u in staat om BargeControl specifiek in te zetten als registratiemiddel voor het scheepsonderhoud of breder als vlootmanagementbeheersysteem. U past BargeControl aan op uw wensen.

BargeControl is overzichtelijk. Het programma opent standaard met de weergave van de status van taken en de geldigheid van documenten. Zo kan adequaat actie worden ondernomen. BargeControl staat geïnstalleerd op een webserver. Dit betekent dat via het internet overal ter wereld toegang heeft tot BargeControl. Daarnaast – indien relevant – beschikt elke module over een rapportagefunctie. Hiermee kan per schip/selectie van schepen een overzicht verkregen worden van de betreffende informatie in een geselecteerde periode.

BargeControl is aantrekkelijk. Door het gebruik van widgets, logo’s en een vaste opzet kan een gebruiker instinctief zijn weg volgen door het systeem. Het programma is immers gebouwd in samenwerking met en voor kapiteins/scheepsbemanning en vlootmanagers. BargeControl is opgebouwd uit de hiernaast staande modules.