Selecteer een pagina

Over ons

Emprove is een adviesbureau voor kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu met als focus de maritieme sector. Vanuit onze passie voor het bereiken van zero incidents, willen wij met onze dienstverlening een bijdrage leveren aan het veilig en milieuvriendelijk vervoeren, overslaan en opslaan van (gevaarlijke) goederen.

Polder Knowledge specialiseert zich in de continue ontwikkeling van online software, bruikbaar op alle platformen, waarmee bedrijfsprocessen efficiënter en productiever verlopen. In deze is Polder Knowledge technisch partner van dienstverleners als Emprove met wie ideeën worden uitgewerkt tot marktbestendige producten.

Ontwikkeling en werkwijze

BargeControl wordt ontwikkeld in samenwerking met en voor kapiteins/scheepsbemanning en vlootmanagers. Bestaande modules worden aangepast op basis van de gebruikerservaringen. Daarnaast vinden er continu veranderingen plaats in de beroepspraktijk van de binnenvaart. De praktijk samen met de wensen van de klanten geeft sturing aan de nieuwe te ontwikkelde modules / aanpassingen in bestaande modules.

Het ontwikkelen van een aanpassing in een bestaande module en/of een hele nieuwe module gaat volgens het volgende proces:

  1. Er wordt kennis verzameld over het bedrijfsproces waarvoor een aanpassing in de bestaande module/een hele nieuwe module wordt gemaakt.
  2. Op basis van de kennis wordt een ontwerp gemaakt van de module. Het ontwerp wordt teruggekoppeld met de klanten voor feedback.
  3. De nieuwe aanpassingen worden verwerkt in het huidige BargeControl systeem.
  4. De gebruikers worden geïnformeerd over de wijzigingen.
  5. Er wordt feedback verzameld bij de gebruikers over de nieuwe mogelijkheden van BargeControl.