Selecteer een pagina
visual-header

Het product

BargeControl bestaat uit meerdere modules. BargeControl kan modulair worden uitgebreid. Om deze reden is de klant in staat om BargeControl geheel naar wens in te richten. Onderstaand wordt per module een korte toelichting geven over de functie van een module.

Vrijblijvende demonstratie van de diverse
mogelijkheden van BargeControl mogelijk!

Modules

Schepen en gebruikers

De modules ‘Schepen en Gebruikers’ zijn administratiemodules waarin schepen aangemaakt worden.

Documenten beheer

Middels de module ‘Documentenbeheer’ kunnen documenten op uniforme en gemakkelijk toegankelijke wijze weergegeven worden.

Certificaten

Met de ‘Certificatenmodule’ worden scheepscertificaten beheerd.

Onderhoud & werflijsten

Middels de modules ‘Onderhoud en Werflijsten’ worden het onderhoud van het schip en de werfpuntenlijst geregistreerd.

Meldingen

Met de module ‘Meldingen’ kunnen diverse typen meldingen worden doorgegeven, onderzocht en afgesloten.

Personeel

Door middel van de module ‘Personeel’ wordt inzicht verkregen in personeelsgegevens inclusief certificaten/diploma’s.

Afvalstoffen

Wanneer een schip afvalstoffen afgegeven heeft, kan dit – inclusief bijlage – geregistreerd worden in de module ‘Afvalstoffen’.

Audits

Met audits/inspecties (intern/extern) wordt ten eerste inzicht verkregen in de inspectiehistorie van een schip en ten tweede meldingen gemaakt van toekomstige audits.